تعویض روغن

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”تعویض روغن در محل” color=”custom” border_width=”2″ accent_color=”#810000″][vc_wp_search title=”مدل ماشین خود را وارد کنید؟”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5916″ img_size=”large”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]آیا زمان تعویض روغن خودرو خود را فراموش می‌کنید؟
آیا زمان کافی برای مراجعه به مراکز تعویض روغن خودرو را ندارید؟
آیا برای انجام سرویس‌های دوره‌ای، مکانیک ماهر و مورد اعتمادی سراغ ندارید؟
شما تنها فردی نیستید که با این مشکلات روبروست. کارشناسان مجرب و متعهد ما ضمن یادآوری زمان سررسید سرویس‌های دوره‌ای، تمامی خدمات را در محل موردنظر شما ارائه خواهند نمود.

این خدمات عبارتند از:

تعویض روغن
تعویض فیلتر روغن
تعویض فیلتر هوا
تعویض فیلتر کابین
تعویض فیلتر بنزین
تنظیم باد چرخ ها
بازدید لنت و در صورت نیاز تعویض
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_separator color=”custom” border_width=”2″ accent_color=”#810000″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5613″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5636&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5926″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5633&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5925″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5630&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5609″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5624&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5927″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5621&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5928″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5617&preview=true”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5957″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5656&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5955″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5546&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5653″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5652&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5976″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5648&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5973″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5644&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5970″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5641&preview=true”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5685″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5684&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5681″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5680&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5677″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5676&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5930″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5672&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5954″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5668&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5661″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5660&preview=true”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5709″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5707&preview=true” title=”پاگانی”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5977″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5703&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5931″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5699&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5696″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5695&preview=true”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5693″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5692&preview=true” title=”بوگاتی “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5689″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5688&preview=true”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5735″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5733&preview=true” title=”جیلی”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5730″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5728&preview=true” title=”جک”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5726″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5724&preview=true” title=”تویوتا”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5721″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5720&preview=true” title=”پورشه “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5717″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5716&preview=true” title=”پژو “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5712″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5711&preview=true” title=”پروتون “][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5760″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5759&preview=true” title=”دوو “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5753″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5749&preview=true” title=”دوج “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5751″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5756&preview=true” title=”دانگ فنگ”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5746″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5745&preview=true” title=”داچیا “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5742″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5741&preview=true” title=”چری “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5738″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5737&preview=true” title=”چانگان “][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5789″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5787&preview=true” title=”سایپا”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5784″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5783&preview=true” title=”سانگ یانگ”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5778″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5771&preview=true” title=”زامیاد”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5772″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5780&preview=true” title=”رولزرویس “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5769″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5767&preview=true” title=”رنو”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5765″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5763&preview=true” title=”دی اس”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5812″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5811&preview=true” title=”فاو “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5808″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5807&preview=true” title=”شورلت”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5805″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5803&preview=true” title=”سیتروئن “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5800″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5799&preview=true” title=”سوزوکی “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5796″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5795&preview=true” title=”سوبارو “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5793″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5791&preview=true” title=”سئات “][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5836″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5835&preview=true” title=”کیا “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5833″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5830&preview=true” title=”کادیلاک “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5829″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5827&preview=true” title=”فیات”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5825″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5823&preview=true” title=”فولکس واگن”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5820″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5819&preview=true” title=”فورد “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5816″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5815&preview=true” title=”فراری “][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5862″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5859&preview=true” title=”مرتب خودرو”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5858″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5856&preview=true” title=”مازراتی”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5853″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5852&preview=true” title=”لیفان “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5850″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5848&preview=true” title=”لکسوس”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5845″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5844&preview=true” title=”لامبورگینی “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5841″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5839&preview=true” title=”گریت وال”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5862″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5859&preview=true” title=”مرتب خودرو”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5858″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5856&preview=true” title=”مازراتی”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5853″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5852&preview=true” title=”لیفان “][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5850″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5848&preview=true” title=”لکسوس”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5869″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5868&preview=true” title=”مزدا”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”5865″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” onclick=”custom_link” link=”http://www.parsifix.com/?page_id=5864&preview=true” title=”مرسدس بنز”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]