ما میدانیم که برای آینده کسب و کار خود باید توانایی پیاده‌ کردن رویاهایمان را داشته باشیم. بنابراین زمانی برای وقت تلف کردن نداریم و باید تصمیم‌گیریهای خود را به سریعترین روش ممکن اجرا کنیم. پس عزم جزم کرده‌ایم که با فداکاری، از خودگذشتگی و اراده از موانع عبور کنیم. تعداد زیادی از جوانان سرزمین ما با وجود توانایی‌های فراوان و تحصیلات دانشگاهی، هنوز به دنبال شغلی مناسب هستند. اعضای تیم پارسی‌فیکس که خود نیز از جوانان این سرزمین هستند بر آنند که در حد وسع، توانایی‌ها و ظرفیت‌های مجموعه، به مرور بستری برای اشتغال جوانان (هرچند تعداد محدود) فراهم آورند